Lối sống tối giản hiện nay là lối sống được nhiều người quan tâm và thực hiện theo bởi nó có nhiều ưu điểm nổi bật. Lối sống này không chỉ ở khuôn khổ mua sắm, giải trí, cập nhật thông tin,… mà hiện nay…