Lễ cúng động thổ xây nhà là một phong tục không thể thiếu trước khi bắt đầu đặt nền móng xây nhà. Cùng Mirai tìm hiểu về lễ động thổ cũng như cách tổ chức lễ động thổ chuẩn nhất tại bài viết sau đây. …