Kiến trúc Nhật Bản đương đại hình thành cùng với sự phát triển của đất nước và con người Nhật. Trong đó, những giá trị truyền thống và hiện đại cùng hòa quyện và tạo ra những tác phẩm nghệ thuật vô cùng ấn tượng….